Nová ročenka CDC

Vážení přátelé, majitelé a chovatelé deerhoundů,

rádi bychom Vás požádali o zaslání výsledků za rok 2013 Vašich deerhoundů do další Ročenky CDC.

Opět vyzýváme chovatele a majitele deerhoundů, jejichž psi/české odchovy/ dosáhli věku veteránů, tj. minimálně 7mi let věku, o zaslání co nejvíce možných informací o těchto jedincích včetně aktuálních fotografií.

Příspěvky přijímáme do 31.1.2014

Pro posílání výsledků prosíme o vyplnění následujícího souboru:

Soubor pro vyplnění výsledků do Ročenky 2013

K vyplněnému souboru připojte fotografii nejlépe ve výstavním postoji v plném rozlišení a vše pošlete na e-mail hanka.vob@volny.cz.

Případně můžete vše poslat na adresu Hana Voborníková, Vrázova 26, 616 00 Brno.

Dle přání některých členů CDC je opět možné v Ročence CDC prezentovat i psy z českých chovů či importů do ČR, kteří se nezúčastnili žádné oficiální akce a tráví svůj život pouze jako rodinní společníci. Tito jedinci budou zveřejněni jen na základě podkladů poslaných od jejich majitelů, případně chovatelů.

V Ročence budou uváděny výsledky:
- výstav
- coursingů
- zábavných akcí - Junior, Veteran Show, Memoriál Karla Grünwalda a jiné akce
- ostatních aktivit - zkoušky poslušnosti, agility, canisterapie ...

Věříme, že stejně jako v loňské Ročence budete uvádět kompletní výsledky Vašich deerhoundů a pečlivě vyplníte přiložený soubor.

Těšíme se na Vaše příspěvky.

Hana Voborníková