Poplatky - Českomoravská kynologické unie


Plemenná kniha ČMKU

Služba: Cena s DPH:
Přidělení čísla zápisu/ tet.č. zdarma
Vystavení čtyřgeneračního PP 240 Kč
Expresní vystavení PP nebo jeho opisu 360 Kč
Samostatné vystavení výstavní přílohy 60 Kč
Přeregistrace chovného jedince 300 Kč
Zápis importovaného jedince 360 Kč
Registrace zahr. psa v případě 1.krytí 240 Kč
Potvrzení PP jako P Registr 30 Kč
Vystavení duplikátu PP 360 Kč
Vystavení opisu/přepisu PP 120 Kč
Kniha krytí, odchovů 24 Kč
Opak.urgence chyb.podkladů pro vystavení PP 120 Kč
Expediční náklady 84 Kč

Sekretariát ČMKU

Služba: Cena s DPH:
Příplatek za neúřední den 120
Expediční náklady 84 Kč
Exportní PP 360 Kč
Šampion ČR 120 Kč
Junioršampion ČR 120 Kč
Veterán šampion zdarma
Šampion práce zdarma
Grand šampion 120 Kč
Dostihový šampion ČR 240 Kč
Schválená chovatelská stanice (CHS) 1 800 Kč
CHS - oprava, převod, změna 120 Kč
CHS - ověření registrované 600 Kč
Duplikát certifikátu CHS 360 Kč
Slovníček N-Č/Č-N 36 Kč
Zápis do PP viz Výstavní řád ČMKU (za 1 úkon) 120 Kč