1. Klubová výstava CDC 12.června 2010

Vyvrcholením klubové činnosti bývá ve všech klubech klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Náš klub vznikl, jak všichni víte, teprve před rokem, dne 18.6.2009 kdy byl přijat za asociovaného člena ČMKU.

Pro naši první klubovou výstavu jsme zvolili místo, které řada z nás dobře zná – náměšťský zámecky park. První výstava Wolfhound & Deerhound Klubu se zde konala již v roce 1997. Je to tedy tak trochu tradice pro naše plemeno. Místo, kde je zajištěná a dobře dostupná veškerá doplňková vybavenost. Je zde i dostatek prostoru pro výstavní kruh i pro odpočívající vystavovatele a jejich psy, kteří by na klubové výstavě měli strávit příjemný den. V horkých letních dnech je prostranství kryto korunami starých stromů. Protože však letošní letní počasí bylo opravdu velmi nevyzpytatelné a rozmarné, měli jsme zamluvenou pro jistotu i tzv. „suchou“ variantu v jízdárně v penzionu v Otradicích. Počasí nám ale vyšlo a v příjemném stínu stromů jsme postavili velký kruh. Nad námi na travnaté terase zatím probíhala takřka nepozorovaně Klubová výstava Klubu italských chrtíků, kteří se s námi dělili nejen o toto krásné prostředí, ale i o poplatky na nájem a technické vybavení výstavy.

V letošním roce nás přijel posuzovat pan Björn Fritz, z německé chovatelské stanice Fritzen´s, jehož odchovy a dokonce i jejich první potomstvo máme i v naší republice. Na jeho osobní hodnocení musíme však počkat až po Světové výstavě psů, ale už teď nám slíbil, že se příští rok znovu sejdeme. To k nám ale přijede jako chovatel vystavit své deerhoundy.

Náš malý, nově vzniklý klub přijela podpořit početná skupina vystavovatelů a zástupců deerhoundích klubů z Holandska, Belgie a Německa. Členové holandského Deerhound klubu dovezli malé dárky pro každého vystavovatele i pro každého vystaveného psa a pro obveselení jsme od nich na zahájení dostali oranžové klobouky s trikolorou (oranžští = současná holandská královská dynastie).

Po krátkém úvodním slovu jsme si všichni společně připili na zdar naší první výstavy a klubovka mohla začít. Výstava, na jejíž přípravě pracovala řada lidí již několik měsíců předem a kdy se z drobných, často pro návštěvníky výstavy neviditelných, ale přesto důležitých kamínků postupně skládala mozaika celé akce.

Výstava skončila už před třetí hodinou a tak jsme se již kolem půl čtvrté přesunuli z uklizeného parku do Jedova na turistickou ubytovnu, kde jsme měli připravené sele na rožni a spoustu dalších dobrot, které připravily některé členky našeho klubu. Posezení se tak mohli účastnit v klidu i ti z nás, kteří odjížděli ještě ten den večer domů. Sluníčko svítilo, všichni se rozložili ve skupinkách po louce a věnovali se lenošení, jídlu a příjemné neformální diskusi, o čem jiném, než o deerhoundech. Kolem šesté hodiny večer nás někteří kamarádi postupně opouštěli a odjížděli do svých vzdálených domovů.

V osm večer se však nebe náhle zatáhlo a přišel přívalový déšť a vichřice. Naši diskusi jsme proto dokončili v zámecké restauraci, Všichni jsme se shodli na tom, že podobná setkání v různých evropských zemích jsou pro všechny milovníky a chovatele deerhoundů velmi zajímavá. Vzájemná výměna zkušeností, nových poznatků, přispívá kladně k rozvoji plemene. Slíbili jsme si, že se proto budeme snažit sejít se i v příštím roce. Rádi bychom naše setkání obohatili nějakou odbornou přednáškou....Čeká nás tedy spousta práce, ale v kolektivu, který v našem klubu máme, se jí nebojíme ! Víme, že je spousta lidí, kteří nám rádi pomůžou.

Po celou dobu příprav, jsme si byli plně vědomi skutečnosti, že náš klub je teprve rok starý a jestliže chceme pořádat nové a další akce pro naše členy, musíme být v prvé řadě dobrými hospodáři a tak se řada cen vytvářela doma. Generálním sponzorům jsme poděkovali oficiálně v našem výstavním katalogu.

Rádi bychom nyní ještě jednou poděkovali všem těm, kteří nám pomáhali, kteří přispěli prací nebo milým dárkem ke zdárnému průběhu celé akce. Poděkovat každému jednotlivě by ale nebylo vůbec jednoduché ! Všude se totiž v průběhu výstavy hned našly nějaké ochotné ruce, přesně ve chvíli, kdy jsme je potřebovali. Lidé společně pomáhali při stavbě stanu a rovnání stolů pro ceny a kancelář, pomáhali při úklidu parku po výstavě, chystání společného odpoledne v Jedově a úklidu tamní ubytovny. Nesmíme zapomenout na ty, kteří před výstavou šili doma po večerech kokardy a dárky pro vítěze, chystali katalogy a diplomy, kteří nám dali dárky pro soutěže. Jiní zase pekli buchty, housky a jiné dobroty pro nás, pro ostatní, zajišťovali chod našeho stánku na výstavě.

Jmenovité poděkování patří na tomto místě Nadě Trenčanské a Denise Odehnalové za precizní vedení kruhu, kdy obě, přestože nevystavují nebo vystavovaly pouze několikrát v životě, si podrobně nastudovaly propozice a řády naší výstavy, aby pak předvedly naprosto profesionální práci, za kterou by se nemusely stydět na mezinárodní výstavě ! Prostě všem Vám, přátelé, kteří jste sami od sebe přiložili ruku ke společnému dílu patří naše poděkování. Díky Vám všem výstava proběhla v klidu a přátelské atmosféře.

Příští rok 11.6. 2011 nás přijede posuzovat paní Nenne Runsten, CHS Airescot ze Švédska, starší dáma, jejíž jméno je spojeno s historií chovu deerhoundů ve Skandinávii. Její písemný souhlas jsme získali tento týden a doufáme, že se nestane nic nepředvídaného a příští rok se s ní setkáme a budeme moci s ní osobně diskutovat a dozvědět se opět něco nového o našich deerhoundech.

Autor: Ing. Eva Voborníková
Fotografie: Ing. Eva Voborníková, Ing. Jiří Kohout, PhD., Lumír Trenčanský

Jan Voborník, Björn Fritz
Přehled cen
Pohoda ...
Pohoda ...
Pohoda ...
Posuzování ...
Hlídka u přejímky ...
Předávání cen BOB
Předávání cen BOS
Denisa a Naďa
...klobouk ...
Výsledky 1. Klubové výstavy CDC

1. Klubová výstava CDC 2010 očima rozhodčího - Björn Fritz