VI. Memoriál Karla Grünwalda 2010 - coursing

Pro CDC fotografoval Jiří Kohout. Fotografie můžete kopírovat pouze se souhlasem autora.