Krytí, vystavené krycí listy

Dle rozhodnutí členské schůze v roce 2012 je krycí list volně ke stažení, nebude tedy přehled o plánovaném krytí kompletní. Informace budou zveřejněny až po zaslání krycího listu poradci chovu, který předá informace ke zpracování na tyto stránky. Případně chce-li chovatel informovat o plánovaném krytí, může nás kontaktovat s žádostí o zveřejnění.

Seznam vrhů 1993 -2013


ČísloChovatelská stanice Datum vystavení krycího listu Datum nakrytí Datum vrhu Chovná fena Chovný pes Poznámka
16BALVERT´S neuvedeno 10.1.2014 Fritzen´s Exclusive to Claonaiglen Augustin Earl Balvert´s
15BACOBIAN MIRABILIS neuvedeno 4.6.2013 5.8.2013 Connie Randis Irater Pitlochry´s Dirty Mind Hyves narozeno 3 psi, 3 feny
14z Podlipnice neuvedeno 20.-21.4.2013 Adelaida z Podlipnice Hyndsight Rebus fena nezabřezla
13PALUDUZ 17.9.2012 5.-6.12.2012 5.2.2013 Evelína Paluduz Neroche Indigonarozeno 5 psů, 7 fen
12BALVERT´S 5.3.2012 Dzsazira Vígh von Schloss Neuschwanstein Augustin Earl Balvert´s

Giggles Balvert´s von der Oelmühle
vypršela platnost KL
11MARGODEER 3.1.2012 13.1.2012 20.3.2012 Century Margodeer Islay´s Gilroy narozeno 4 psi, 3 feny
10PALUDUZ 5.1.2012 15.1.2012 nezabřezla Evelina Paluduz Hyndsight Rebus
9BACOBIAN MIRABILIS 3.1.2012 Connie Randis Irater Anthony z Podlipnice

Dark Angel Margodeer
vypršela platnost KL
8Z PODLIPNICE 11.11.2011 23.11.2011 25.01.2012 Calamity Jane Margodeer Ben Hope McGrain Caoinlan narozeno 3 psi, 1 fena
7IRATER 25.9.2011 19.11.2011 nezabřezla Queen Qumolly Qwinta of Dirty Mind Cedrik Eimhir Irater
6Z PODLIPNICE 11.6.2011 23.7.2011 29.9.2011 Adelaida z Podlipnice Dermot Paluduz narozena 1 fena
5IRATER 11.6.2011 9.7.2011 10.9.2011 Carrie Randis Irater Assing Irater Irsias narozeno 3 psi, 6 fen
4MARGODEER 10.7.2011 21.7.2011 nezabřezla Century Margodeer Bowmore Margodeer
3BALVERT´S 26.3.2011 krytí neproběhlo Fritzen´s Exclusive to Claonaiglen Augustin Earl Balvert´s

Giggles Balvert´s von der Oelmühle
vypršela platnost KL
2SARBÁNÍ 15.2.2011 krytí neproběhlo Azaria Irsias Cedrik Eimhir Irater vypršela platnost KL
1IRATER 11.1.2011 2.4.2011 1.6.2011 Queen Qumolly Qwinta of Dirty Mind Assing Irater Irsias mrtvě narozená 1 fena