VII. Memoriál Karla Grünwalda, coursing, 2011

Autor fotografií je Ing. Jiří Kohout, PhD. Fotografie můžete kopírovat pouze se souhlasem autora.